Główna siedziba firmy:

 

BIOGENED S.A.

91-342 Łódź ul. Pojezierska 99

NIP: 9471856923

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000273505

Kapitał zakładowy: 24 563 190,00 zł

Kapitał wpłacony: 24 563 190,00 zł

Rejestr BDO 000027957

     
 

Recepcja:   42 651 31 52 

     
 

e-mail: manager@biogened.pl

e-mail: rekrutacja@biogened.pl  (adres właściwy dla rekrutacji)